Vijfhart admin, Author at Vijfhart
mrt 25 2014

Thema avond Oracle Exadata en Oracle Database Appliance (ODA)

Thema avond Oracle EXADATA

Introductie

Oracle heeft sinds de acquisitie van Sun Microsystems ook hardware in het portfolio. In de jaren voorafgaand aan deze acquisitie 

maakten Sun en Oracle ook al samen plannen voor een hardware configuratie, specifiek bedoeld om er database(s) zo optimaal mogelijk op te kunnen laten functioneren. De database machine van destijds, “raw iron” geheten, ligt alweer lang achter ons. Tegenwoordig spreekt men bij Oracle van Oracle Engineered Systems. Hiermee worden server configuraties bedoeld welke bestaan uit een combinatie van hard- en software welke ontwikkeld zijn om optimaal te kunnen samenwerken. Zodoende de slogan hiernaast.
De twee typen systemen waarop wordt gedoeld zijn onder andere de Oracle Database Appliance (ODA) en Oracle Exadata. Oracle heeft met deze systemen niet alleen haar visie vorm gegeven, maar inmiddels ook meer en meer klanten weten te overtuigen van het nut en de noodzaak van dergelijke systemen. Read more »

mrt 18 2014

Overstappen naar BusinessObjects 4.X!

sap-businessobjects

In 2015 stopt de support en het onderhoud aan BusinessObjects XI3.1. Dit heeft grote gevolgen voor de ondersteuning van het product. Overstappen is een logische eerste stap.
Een praktijkgerichte cursus kan hierbij van groot belang zijn, BusinessObjects 4.x kent namelijk een groot aantal wijzigingen.

Onderstaande trainingen kunnen ieder onafhankelijk van elkaar worden gevolgd. Bouwt u rapporten in Web Intelligence, dan is het volgen van een standaard training Web Intelligence 4.x voldoende. Bent u ook betrokken bij het onderhouden en draaiende houden van de BusinessObjects omgeving, dan raden wij een combinatie aan van 1 en 5; Administration en Security.
Read more »

jan 13 2014

PhoneGap Mobile App Development

Mobiele apps ontwikkelen met behulp van PhoneGapPhonegap-Cursus

PhoneGap is een JavaScript-bibliotheek om op basis van de webstandaarden HTML, CSS en JavaScript mobiele apps te ontwikkelen voor Android, iOS, Windows Phone en andere.
Apps die met PhoneGap worden gemaakt kunnen desgewenst worden gepubliceerd in de diverse app stores. Op deze manier kunt u apps maken zonder dat u zich hoeft te verdiepen in de programmeertaal die op het betreffende platform wordt gebruikt (zoals Java of Objective C). Bijkomend voordeel van het gebruik van PhoneGap is dat ook de sensors en andere opties op het mobiele apparaat binnen handbereik van de webdeveloper komen. Denk aan het werken met hardware, zoals GPS, de camera en de accelerometer, maar ook aan toegang tot de software-API′s zoals de contactenlijst, lokale opslag of het bestandssysteem op het mobiele apparaat. Tijdens de cursus leert u hoe PhoneGap wordt geïnstalleerd op het developersplatform van uw keuze en daar past u deze technieken toe. Aan het einde van de cursus hebt u voldoende kennis om een eigen app te ontwikkelen die in de app store kan worden geplaatst. Read more »

dec 24 2013

Vijfhart lanceert ANSI/TIA-942 trainingen!

ANSI-TIA-942-Training
In samenwerking met EPI lanceert Vijfhart IT-Opleidingen Nederlands- en Engelstalige trainingen gericht op de ANSI/TIA 942 standaard. Deze trainingen zijn wereldwijd door exameninstituut EXIN geaccrediteerd.

Ontstaan van de trainingen
Datacenters vormen het middelpunt van veel organisaties. Uitval hiervan kan grote verliezen veroorzaken voor bedrijven. Dit heeft ertoe geleid dat organisaties op verschillende niveaus meer zekerheid inbouwen, zoals op facilitair en infrastructureel vlak binnen het datacenter, maar ook in de ICT laag. Ondanks dat hierbij de adviezen van verschillende leveranciers en consultants worden opgevolgd en er gekeken wordt naar beschikbare marktinformatie kan dit toch leiden tot onder- of overwaardering van bepaalde specificaties. Een goede reden om algemeen geaccepteerde standaarden te hanteren als basis voor het ontwerp en de bouw van een datacenter.

Read more »

dec 18 2013

Grails – The Search is over (deel 3)

Het open source framework Grails

Grails-Training

Hoewel Java nog steeds een goede ontwikkelomgeving is voor webgebaseerde kritische enterprise applicaties is er nu een open source framework voor agile web development met Groovy en Java. In dit artikel ‘Grails – The Search is over’ wordt nader uitleg gegeven over dit open source framework.

In deel 1 van dit artikel hebben we een introductie gegeven van Grails, in deel 2 zijn we verder ingegaan op de Grails omgeving. In dit 3e deel gaan we verder met  Groovy Server Pages en vertellen we meer over controllers en Dynamic Tag Libraries.

Groovy Server Pages – JSP on steroids

Binnen Grails worden Groovy Server Pages (GSP) gebruikt om de views te ontwikkelen. Groovy Server Pages zijn eigenlijk JSP’s on steroids. Een GSP is veel flexibeler en intuïtiever dan een JSP. De taglib binnen GSP is groter maar daarnaast ook makkelijker bruikbaar dan de JSP-tag library. Verder zijn binnen GSP standaard voorzieningen getroffen voor het melden van fouten die tijdens validatie in de controller zijn opgetreden. Ook zijn de GSP-tag libraries voorzien van meer tags om om te gaan met Collections binnen de GSP. Read more »

dec 16 2013

Lean Six Sigma, wat is het en welke voordelen kan het een organisatie bieden?

Lean-Six-Sigma-cursus

Lean Six Sigma is een bewezen en toegepaste management benadering gericht op prestatieverbetering van een organisatie.

Lean Six Sigma is een mix van de principes die worden toegepast in zowel Lean als in Six Sigma. Daar waar Lean gaat om snelheid, efficiëntie en procesverbetering, richt Six Sigma zich op effectiviteit en het verwijderen van fouten uit processen. Wanneer deze twee principes worden gecombineerd en juist worden geïmplementeerd, vormen zij tezamen een krachtige management tool welke van grote invloed kan zijn op de prestaties van een organisatie. De mix biedt een gestructureerde aanpak bij het oplossen van problemen. Lean Six Sigma kan organisaties helpen om snelle veranderingen / verbeteringen door te voeren in een organisatie. Dit geldt zowel voor productie- als servicegerichte organisaties. Read more »

dec 12 2013

Waarom kiezen voor Oracle Data Integrator 12c (ODI 12c)?

Voor we deze vraag kunnen beantwoorden willen we u eerst het volgende voorleggen:

Waarom Data Warehousing?Datawarehouse-cursus

Wanneer u begint met het introduceren van een Data Warehouse binnen uw organisatie is het goed om u zich eerst af te vragen, waarom Data Warehousing nodig is. Want alleen de noodzaak om bepaalde bedrijfsinformatie te kunnen tonen, om daarmee bijvoorbeeld kosten te verlagen of de omzet te verhogen, is onvoldoende. We kunnen immers ook met rapportagetools direct onze bronsystemen raadplegen en de gevraagde gegevens opleveren. Wanneer u geïntegreerde informatie wilt hebben, die over meerdere bronsystemen gaat, dan is een Data Warehouse echter de perfecte oplossing. Goed beschouwd is Data Warehousing dus het toepassen van een technisch trucje, omdat operationele systemen niet geschikt zijn voor analysedoeleinden. Geïntegreerde bedrijfsgegevens dienen uiteindelijk beslissers binnen een organisatie te ondersteunen bij het nemen van beslissingen: Acties. We willen de data uit verschillende bronsystemen flexibel, snel en simpel kunnen analyseren, om bedrijfsbeslissingen te ondersteunen. Read more »

dec 06 2013

Grails – The Search is over (deel 2)

Het open source framework GrailsGrails-Training

Hoewel Java nog steeds een goede ontwikkelomgeving is voor webgebaseerde kritische enterprise applicaties is er nu een open source framework voor agile web development met Groovy en Java. In dit artikel ‘Grails – The Search is over’ wordt nader uitleg gegeven over dit open source framework.

In deel 1 van dit artikel hebben we een introductie gegeven van Grails, we gaan nu verder in op de Grails omgeving.

Inhoud en structuur van een Grails applicatie

Bij het creëren van een webapplicatie creëert Grails automatisch de projectstructuur en standaard aanwezige configuratiebestanden. Het COC principe (Convention over Configuration) wordt hierbij gebruikt om het project conform bewezen best-practices in de Java EE community in te richten. Er wordt  niets meer expliciet geconfigureerd maar alles wordt conform conventie voor je ingericht. Je dwingt hiermee af dat je volgens vaste standaarden werkt en dat je ook met een goede standaard werkt. Naast het verbeteren van de standaard verhoogt dit ook productiviteit. Read more »

nov 15 2013

Data Center Expert Certificering (CDCE); een verhaal uit de praktijk van Erwin Prudhomme van Reine

Erwin Prudhomme van Reine CDCE

Erwin Prudhomme van Reine is als projectleider/ Data Center Coördinator werkzaam voor Legian B.V. en wordt ingezet bij T-Systems. Hij behaalde in mei 2013 zijn Certified Data Center Expert (CDCE) certificering. Daarnaast heeft hij in november 2013 ook zijn Certified Datacenter Risk Professional (CDRP) certificering behaald. In dit artikel vertelt hij over zijn ervaringen.

CDCP (Certified Data Center Professional)

In 2009 ben ik begonnen met de cursus CDCP, deze training sloot goed aan bij mijn functie als floormanager binnen het datacenter. Dit eerste deel van de datacenter certificering was een mooi begin van het traject. In deze training werden alle componenten van het datacenter behandeld, er werd dieper ingegaan op de tier levels van de datacenters en de eisen die daarvoor gelden. Het examen voor CDCP was goed te doen, zeker met een achtergrond in het datacenter. Read more »

nov 07 2013

Geoptimaliseerde mobiele websites ontwikkelen met JQuery Mobile | Video

Met JQuery mobile kunt u geoptimaliseerde mobiele websites / webapps ontwerpen, bouwen en publiceren op het web. jquery-mobile-cursus

Om goed met JQuery mobile te kunnen werken biedt Vijfhart de tweedaagse cursus JQuery Mobile aan.

Tijdens de cursus leert hoe u met algemeen bekende webtechnieken applicaties kunt ontwikkelen voor de grootste mobiele platforms, zoals iOS, Android en Windows Phone. Er wordt zowel ingegaan op de User Interface-kant van mobiele webapplicaties als de scriptingmogelijkheden (de API) van jQuery Mobile. Het eindresultaat is een geoptimaliseerde mobiele website die op tal van mobiele apparaten gebruikt kan worden. Read more »