Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-08-2018. Ons privacy beleid is als volgt opgebouwd:

1. Persoonsgegevens
2. Doeleinden van gegevensverwerking
3. Soorten persoonsgegevens
4. Bewaartermijn van gegevens
5. Sollicitatieprocedure
6. Marketingactiviteiten
7. Beveiligingsniveau
8. Jouw rechten
9. Zelf gegevens wijzigen
10. Delen met derden
11. Contactgegevens
12. Aanpassen privacy beleid

1. Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven heeft betrekking op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij moet aan de hand van de informatie de persoon te herleiden zijn. Dit reikt verder dan alleen een naam, zo valt het IP-adres, de cookie-ID en de onderneming waarbij je werkzaam bent onder indirecte identificeerbare persoonsgegevens.

2. Doeleinden van gegevensverwerking

Vijfhart verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van verschillende grondslagen. Per grondslag zijn de doeleinden van onze gegevensverwerking aangeduid.

  • Op basis van toestemming verwerken wij jouw persoonsgegevens om voor marketingactiviteiten contact met je op te nemen en verwerken wij gegevens die voortkomen uit het koppelen en analyseren van cookies.
  • Op basis van een overeenkomst verwerken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over afspraken, bestellingen, aflopen van certificeringen en andere overeenkomst gerelateerde zaken.
  • Op basis van gerechtvaardigd belang van Vijfhart of een derde verwerken wij je persoonsgegevens voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek, waardoor wij onze service en dienstverlening kunnen verbeteren.
3. Soorten persoonsgegevens

Vijfhart verwerkt de gegevens die je aan ons verstrekt bij bijvoorbeeld een aanvraag via de website, het aangaan van een overeenkomst, bij deelname aan een actie of wanneer je gebruik maakt van één van onze diensten. Door jouw gegevens stel je ons in staat om interesses/voorkeuren en gedrag vast te leggen. De gegevens die je verstrekt worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarover je vooraf bent ingelicht. Indien je een overeenkomst aangaat door een training te boeken verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Adresgegevens van het bedrijf waarbij je werkzaam bent.
  • Voornaam, achternaam, e-mailadres van de contactpersoon.
  • Voornaam, achternaam, e-mailadres van de betreffende cursist(en).
  • Financiële gegevens.
4. Bewaartermijn van gegevens

De persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan je te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

5. Sollicitatieprocedure

Wanneer jij bij Vijfhart solliciteert middels de website of per e-mail verwerken wij jouw gegevens enkel om je sollicitatie te beoordelen en contact met je op te nemen. Wij vragen je nadrukkelijk om geen gegevens van ras/etniciteit, geloof, gezondheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid in je CV op te nemen.

Bij afwijzing zullen wij je gegevens binnen 4 weken verwijderen. Wanneer wij jouw gegevens graag bewaren in onze portefeuille, zullen wij daar eerst nadrukkelijk toestemming voor vragen. Bij akkoord, zullen jouw gegevens maximaal één jaar in onze portefeuille opgeslagen worden.

Ook als sollicitant heb je het recht op inzage in je gearchiveerde gegevens, evenals het recht op correctie of verwijdering. Deze rechten kan je uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

6. Marketingactiviteiten

In het kader van marketingactiviteiten houden wij algemene bezoekgegevens bij van onze websitebezoekers. Door middel van het IP-adres van je computer, het tijdstip van de uitvraag en de gegevens die de browser meestuurt zijn wij in staat om statistische analyses van het bezoek en klikgedrag te maken. Hiervoor maken wij gebruik van Google & Google Analytics. Voor meer informatie lees ook dan het privacy beleid van Google en Google Analytics.

Klantgegevens kunnen ook worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden en gepersonaliseerde advertenties via social media kanalen te tonen. Een voorbeeld hiervan zijn het aankondigen van nieuwe trainingen passend bij jouw vakgebied.

7. Beveiligingsniveau

De door jou toevertrouwde persoonsgegevens zijn binnen Vijfhart beschermt door het nemen van passende technische en administratieve veiligheidsmaatregelen.

8. Jouw rechten

Voor vragen over onder andere ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Indien je gegevens niet kloppen, kun je ons een verzoek sturen om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

9. Zelf gegevens wijzigen

Wanneer je een account hebt bij Vijfhart kan je ten alle tijden jouw gegevens inzien door in te loggen via het Vijfhart portaal mijn.vijfhart.nl. De gegevens die je daar ziet kan je aanvullen of wijzigen.

Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan je jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Indien je vermoed dat het wachtwoord bekend is bij onbevoegden dien je Vijfhart hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen treffen.

10. Delen met derden

In een aantal gevallen delen wij persoonsgegevens met derden, die zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk zijn. Onderstaand staan de gevallen waarin dit van toepassing is benoemd:

  • Jouw werkgever wanneer deze ingevuld staat als contactpersoon bij de aanvraag, bij financiële afhandeling of wanneer wij met jouw werkgever aparte afspraken hebben.
  • Onze cursuspartners, waarvan het aanbod ook op onze website zichtbaar is aangeduid met (partnercursus).
  • Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze stukjes code worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.
11. Contactgegevens

Vijfhart IT-Opleidingen B.V.
Arnhemsestraatweg 33
6881 ND Velp
info@vijfhart.nl
088-542 78 48

12. Aanpassen privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wijzigingen zullen op onze site (www.vijfhart.nl) worden gepubliceerd. Wij maken op onze website gebruik van cookies in overeenstemming met onze cookieverklaring.

Onderwerpen
Actieve filters: Wis alle filters
Pageloader
PRIVACY VOORWAARDEN

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in onze beschermde database en worden niet aan derden verstrekt. Je stemt hiermee in dat wij jou van onze aanbiedingen op de hoogte houden. In al onze correspondentie zit een afmeldmogelijkheid