OEB, Shaping the future of learning deel 3 – Taco Hettema

#Samengroeien, Kennispartner in de digitale transformatie

In het nadenken over een volgende blog en welke slogan daar dan goed bij zou passen kwam ik heel snel op de pay-off van Vijfhart, Samen Groeien. Een pay-off die wat mij betreft onderbelicht is en het is nu dus een mooi moment om daar verandering in te brengen.

Eind juni, in de aanloop naar Microsoft Inspire schreef ik het volgende:

Vijfhart gelooft dat de opleider zoals we die nu kennen in de toekomst niet meer bestaat. Door de toenemende snelheid van de digitale ontwikkeling, verandert niet alleen de organisatie, maar ook de rol van de opleider. Wij nemen dan ook graag de rol van groeipartner op ons. Met de Vijfhart Groeimonitor® meten wij het niveau van de aanwezige competenties van medewerkers binnen jouw organisatie. Ook meten we de gewenste competenties per rol of functie.

 Op basis van de uitkomsten van de Vijfhart Groeimonitor® volgt een fit/gap analyse van de huidige situatie tegenover de gewenste situatie. De uitkomsten beantwoorden veel vragen op HR-gebied:

  •  Hoe zet ik mijn opleidingsbudget het meest efficiënt in?
  • Welke persoonlijke groeipaden bied ik mijn werknemers aan?
  • Welke competenties hebben we in huis en welke moeten we inhuren / outsourcen?

“Als ik de lessons learned, en dat zijn er veel, van deze week in mijn hoofd doorneem, dan blijft mijn verhaal fier overeind.”

De rol van de opleider verandert, we worden reisleider in de continu veranderende reis van de individuele lerende, want “life happens”, zaken veranderen, passie verandert en dus moeten we ondersteunen in de reis van rol naar rol. Ik zocht naar afbeeldingen van samen groeien en kwam terecht op de site van de de Basisschool Sint-Clara in Belgie (www.basca.be) en ik heb het gevoel dat ze het daar wel begrijpen. Op de site staat het volgende:

“Ik zie je graag dansen, bewegen, leren, groeien, delen, lachen, vrienden maken…” is de slogan van dit schooljaar. We willen samen werk maken van een school waar we jou op heel wat verschillende manieren graag zien.

We zien je graag leren. Niet alleen van 1+1 is 2, maar ook creatief denkend, oplossingsgericht of leren hoe we best wel en niet met elkaar omgaan… Als we je graag zien bewegen, dansen we misschien met z’n allen de pannen van het dak of gaan we genieten van een relaxerend moment op de speelplaats… We zien je graag op onze school, niet alleen in wat je doet, maar vooral in wie je bent. We zien je graag bezig met je talenten, maar willen ook tijd maken voor je zorgen. We zien ook jou graag, mama, papa, als je langskomt waarmee zit, als je een compliment wil geven, als je een handje wil toesteken… We zien je graag samen met ons school maken. We zien ook de juffen en meesters graag. Zij hebben een hart voor jullie kinderen, een passie voor onze school en luisterend oor voor jouw verhaal.

Hoe geweldig is het als we als opleider voor elkaar kunnen krijgen dat we een omgeving creëren waarin plezier, synergie, creativiteit, oplossingsgericht denken, gezondheid, ontspanning, leiderschap, talent, samenwerken en empathie (allemaal thema’s die in verschillende sessies en discussies langskwamen tijdens de OEB deze week) leidt tot het maximaal benutten van passie en talent!

Maar niet alleen!

Samen met de werkgever, met de trainer en met de cursist de best passende leeroplossing bieden die echt ervaren wordt als een beleving, een beleving als een reis waarbij de bestemming ieder jaar anders kan zijn. Een leven lang leren is een reis die we allemaal maken en waarbij de bestemmingen elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. Mijn visie is dat ik je de reisgids kan geven waarin die bestemmingen staan en de reis langs die bestemmingen samen met je kan uitstippelen en we er de reis van je leven van maken! #Samengroeien

Taco Hettema, Chief Technology Officer @Vijfhart

Onderwerpen
Actieve filters: Wis alle filters
Pageloader
PRIVACY VOORWAARDEN

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in onze beschermde database en worden niet aan derden verstrekt. Je stemt hiermee in dat wij jou van onze aanbiedingen op de hoogte houden. In al onze correspondentie zit een afmeldmogelijkheid