OEB, denk in mogelijkheden – Dyonne Béatse

Vandaag begon het dan echt: het OEB 2018! In deze blog vertel ik je over de pre-conference workshops die ik heb gevolgd en welke inzichten ik heb opgedaan. Ook sluit ik af met een prikkelende vraag voor jou als lezer. Ik ben erg benieuwd naar je antwoord!

Haak je nu in bij blog 2 maar heb je blog 1 nog niet gelezen? Kijk dan op mijn LinkedIn pagina bij mijn artikelen.

Workshop 1: How to create Innovative Learning Spaces

Gisteren sprak ik mijn verwachting uit voor deze workshop. Dat was (samengevat) nieuwe inzichten, kenmerken en de effecten van innovatieve leeroplossingen. In de workshop hebben we op interactieve wijze gekeken naar hoe we een innovatieve learning space kunnen creëren op micro, maso en meso niveau. Mijn nieuwe inzichten heb ik hieronder opgesomd:

  • De 4e Industriële Revolutie draait niet zozeer om de technologie, maar om de sociale revolutie die het tot stand brengt. Kenmerken hiervan zijn: sociaal, emotioneel, samenwerkend en empathisch vermogen. Gepersonaliseerd leren: Just for me and just in time learning. Let op: er is een groot verschil tussen persoonlijk en gepersonaliseerd leren.
  • Nieuwe technologieën passend maken in de huidige/oude manier van leren geeft niet het optimale resultaat. Als voorbeeld: papieren examens worden gedigitaliseerd. Onder het mom: we gaan met de tijd mee. Maar echt innovatief is het niet, want het papier is ingeruild voor een computer.. Ga terug naar de tekentafel en begin van scratch af aan de training te ontwerpen. Het SAMR model kan helpen bij het beschrijven van de didactische inzet van onderwijstechnologie.

Het model bestaat uit vier niveaus:

  1. Substitution: de technologie wordt ingezet als vervangend hulpmiddel.
  2. Augmentation: de technologie wordt ingezet als vervangend hulpmiddel en levert een functionele verbetering op.
  3. Modification: de technologie leidt tot een verbetering van de opdracht.
  4. Redefinition: de technologie wordt op transformatieve wijze ingezet bij een opdracht, die zonder de app of digitale toepassing niet mogelijk was geweest.

Vervanging of verbetering: Substitution en augmentation gaan over het versterken van een bestaande didactische aanpak. De didactiek zelf blijft hierbij onveranderd. Daar is niks mis mee, al is het wel de vraag of en in hoeverre de inzet van ict op deze niveaus daadwerkelijk bijdraagt aan betere leerresultaten. Het levert in ieder geval niet de transformatie op waar veel voorstanders op hopen.

Transformatief: Modification en redefinition gaan daarentegen veel meer over een transformatieve inzet van ict. De didactiek transformeert, waarbij de kenmerken van ict leiden tot herontwerp van leeractiviteiten of zelfs leeractiviteiten die zonder deze ict niet mogelijk waren. (Bron: Onderwijsvanmorgen)

  • Education moet flexibeler zijn. Zoals leertrajecten nu zijn ontworpen, passen ze niet in het kader van life long learning. Trajecten zijn te lang en niet gepersonaliseerd.
  • Innovative learning spaces vraagt om een andere rol en dus mindset van trainers. Van kennis overdragen naar het faciliteren van leerprocessen. Ook vraagt het een andere mindset van cursisten. Om zowel de trainers als cursisten mee te krijgen in deze nieuwe manier van leren is het “waarom” van belang. Het “waarom” moet op alle niveaus in een organisatie gedragen worden; van MT tot aan de cursist. Als je als organisatie de waarde van deze nieuwe manier van leren kunt aantonen zal men eerder bereid zijn om open te staan voor deze nieuwe leerervaring. Wat de waarde kan zijn van innovative learning spaces? Bijv. Student en teacher succes, kwaliteit, ownership en impact.
  • Betrek ambassadeurs bij het creëren van deze innovative learning spaces. Deze ambassadeurs bestaan uit je trainers die de nieuwe manier van leren moeten uitdragen. Zij zullen, misschien met wat oefening, ook nieuwe ideeën hebben om deze learning spaces vorm te geven. Stimuleer ze om outside the box te denken.
  • Denk bij een innovative learning space niet alleen aan het gebruik van technologieën. Ook de fysieke ruimte waarin men zich bevind moet innovatief zijn; is de ruimte flexibel? Kun je met bureau’s en stoelen schuiven om nieuwe opstellingen te creëren?
Workshop 2: The Future of (e) Learning – A Deep Dive into Future Learning Scenario’s Using Foresight Techniques

Deze workshop deed mij denken aan de minor die ik tijdens mijn opleiding heb gevolgd. In de minor “Creatief Problemen Oplossen en Besluitvorming” ben ik met verschillende oplossingsmethodieken in aanraking gekomen. In de workshop van vandaag stond ook een methodiek/tooling centraal om te speculeren over de toekomst en (nieuwe) technologieën en effecten hiervan.

In een groepje hebben we nagedacht over het leren in de toekomst en wat wij zien gebeuren. Kenmerkend vonden wij de snelheid waarin alles gaat. Vanuit dit kenmerk “snelheid” zijn we gaan nadenken welke effecten dit heeft op het leren in de toekomst en kwamen tot de volgende reclame slogan (onderdeel van het proces): “From Zero to Learning Hero in no time.. but not for everyone.”

Het eerste gedeelte van de slogan beschrijft de oneindige mogelijkheden die je hebt om je te ontwikkelen, waar en wanneer je wil. Op basis van je eerdere zoekopdrachten heeft Google al nieuwe tips voor je en krijg je steeds nieuwe kennis aangereikt om jezelf nog verder te ontwikkelen. Het tweede gedeelte van de slogan beschrijft het steeds grotere onderscheid dat zal ontstaan tussen mensen. Heel veel mensen hebben toegang tot nieuwe technologieën, maar er zijn ook mensen die dat niet hebben.

Dat technologieën invloed gaan (al dan niet) hebben op het leren is een feit. Welke invloed dat is, is moeilijk om nu al in te schatten. Wel kunnen we nadenken over de mogelijke invloeden, want zoals je zag in de film ‘Back to the Future’ hadden ze het niet eens zo verkeerd met de Hoverboards..

Deze workshop heeft mij inspiratie gegeven om dergelijke sessies met collega’s te organiseren. Samen brainstormen en out of the box denken over de toekomst. Niet denken in beperkingen, maar in mogelijkheden. Op deze manier kunnen we als team nadenken over de toekomst en hoe we ons daar als organisatie op kunnen voorbereiden. #samengroeien

Wat staat er donderdag op het programma?

Morgen zijn er veel verschillende sessies die je als bezoeker kunt bijwonen. Mijn interesse gaat uit naar een sessie over de nieuwe rol van de L&D Professional en de Flipped Classroom. Ook staan er veel stands die ik zeker nog wil bezoeken om inspiratie op te doen.

En nu mijn vraag aan jou:

Hoe denk jij dat leren in 2050 eruit ziet?

Dyonne Béatse

Dyonne Béatse, Productmanager @Vijfhart

Onderwerpen
Actieve filters: Wis alle filters
Pageloader
PRIVACY VOORWAARDEN

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in onze beschermde database en worden niet aan derden verstrekt. Je stemt hiermee in dat wij jou van onze aanbiedingen op de hoogte houden. In al onze correspondentie zit een afmeldmogelijkheid