Case: ‘DevOps met Ordina’

Annemarie van Kleef-Abels, PMO Consultant bij Ordina laat je graag weten hoe de samenwerking met Vijfhart verliep in de case ‘DevOps met Ordina’.

Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.650 medewerkers. Ordina bedenkt, bouwt en beheert ICT-toepassingen bij de overheid, in de financiële dienstverlening, de industrie en de zorg.

Begin 2018 nodigde Ordina Vijfhart uit om met elkaar van gedachten te wisselen over de invulling van elementen van een opleidingsplan voor een Nederlandse bank. Vanuit Ordina is er een hechte samenwerking met Vijfhart, die al jaren IT-trainingen verzorgt aan de Ordina Academy. Voor de invulling van een aantal onderdelen van deze klantcase kiest Ordina voor Vijfhart op basis van het leveren van goede kwaliteit, expertise op het gebied van o.a. Java en de flexibiliteit die ze bieden.

De bank kiest voor DevOps, maar waarom eigenlijk?

Annemarie geeft aan dat er landelijk een tekort is aan Developers. Het werven ervan is tijdrovend en behaalt niet altijd het gewenste resultaat. De keuze van de bank om een groep van 50 medewerkers, die een achtergrond hebben in Operations én al bekend zijn met de organisatie bij te scholen naar DevOps Engineers is daarmee snel gemaakt. Ordina ontwikkelt daarvoor een opleidingsplan op basis van haar kennis en ervaring opgedaan in ICT-projecten en opdrachten voor de bank.

Dit is voor zowel het bedrijf als de medewerker een win-win situatie. De bank krijgt er meer Developers bij en de medewerker volgt een traject waardoor hij ‘medewerker van de toekomst wordt’.

Hoe ziet de samenwerking in deze opdracht eruit?

Ordina heeft Vijfhart specifiek benaderd voor het vervullen van een aantal inhoudelijke IT-modules uit het opleidingsplan; te denken aan .NET development, Java training, en Front-end development. Annemarie geeft aan: “Vijfhart verzorgt deze trainingen regelmatig voor de Ordina Academy en is op basis van die ervaring de juiste partij voor deze case”.

Ingezette lesmethoden

Vanuit Vijfhart hechten wij veel waarde aan de best passende leerervaring voor onze cursisten. Doordat één afzonderlijke cursus vaak niet in zijn totaliteit bijdraagt aan het doel dat de organisatie voor ogen heeft, denken wij graag mee in dit proces. Voor deze specifieke case is gekozen voor een mix van lesmethoden:

  • Klassikale training
  • Online leeromgeving en zelfstudie (mijn.vijfhart.nl)
  • Leren op de werkplek
  • 1-op-1 begeleiding door Ordina tijdens het traject

Naast de invulling van deze modules coördineerde Ordina het volledige traject ter plaatse. Vanuit Vijfhart kunnen ze flexibiliteit verwachten, waardoor het mogelijk was om tijdens het traject trainingsdata te wijzigen wanneer de praktijk hierom vroeg.

Opleidingsduur

Het leertraject voor de eerste groep DevOps Engineers is in februari 2018 gestart en de eerste 3 groepen hebben het leertraject afgerond. In september 2018 is er weer een nieuwe groep van start gegaan.

De opzet van het leertraject is dat deelnemers 1 werkdag (overdag) en 1 avond per week samen komen voor de klassikale training. De trainers van Vijfhart koppelen per week een rapportage terug naar Ordina met daarin de status van het leertraject per deelnemer. Deze rapportage en de 1-op-1 begeleiding die Ordina verzorgt, zorgt ervoor dat er op tijd bijgestuurd kan worden in het leertraject.

Doordat het een lange trajectduur betreft met meerdere groepen zijn gedurende het programma wijzigingen doorgevoerd, zodat de cursist altijd up-to-date opgeleid is.

Voldoet het leertraject aan de verwachtingen van de bank?

De bank is erg tevreden met de uitvoering en begeleiding van het gehele traject en de verzorgde trainingen van zowel Ordina als Vijfhart. De uitval tijdens dit traject is nihil, mede door het kiezen voor één trainer die het gehele traject begeleide. Het doel van dit traject, het tekort aan developers deels verminderen door 50 medewerkers vanuit Operations bij te scholen is dan ook behaald.

De samenwerking

Annemarie: “Ik heb heel prettig samengewerkt. Ook heb ik veel flexibiliteit ervaren en het gevoel gehad dat er geen beperkingen waren om dit traject tot een succes te maken. Aan alle verzoeken die zijn neergelegd is voldaan.” Ook Vijfhart is zeer tevreden over de samenwerking.

Lucas, relatiemanager Ordina vertelt: “Het contact met Ordina is altijd goed geweest. Door de goede relatie waren we ook bij deze vraag in staat om snel te handelen, goed met elkaar af te stemmen en een goed leertraject neer te leggen. Ordina had tijdens het traject een paar keer het verzoek om data te verschuiven, maar de afstemming tussen Ordina en onze planningsafdeling was subliem. Dit is zoals je het graag ziet: samenwerken i.p.v. samen werken. Ik ben trots op het traject dat we samen met Ordina hebben verzorgd en kijk uit naar onze samenwerking in de toekomst.”

Het was de wens van Ordina en Vijfhart om hechter te gaan samenwerken. Dit traject heeft dit bewerkstelligd. Een verbeterpunt dat Ordina en Vijfhart samen hebben vastgesteld is de afstemming en samenwerking tussen Ordina trainers en Vijfhart trainers.


Heeft jouw bedrijf hulp nodig bij om- of bijscholing?

Wij helpen je graag graag bij jouw om-of bijschool vraagstuk. Bij Vijfhart weten wij als geen ander dat het voor bedrijven bovengemiddeld moeilijk is om IT-vacatures gevuld te krijgen. Door te kiezen voor omscholing naar de IT-banen van de van de toekomst, bereid je jouw bedrijf voor op de toekomst, behoud je personeel en/of trek je young professionals aan. Lees hier meer informatie of neem direct contact op met Bastiaan via 06 – 82351696.

Onderwerpen
Actieve filters: Wis alle filters
Pageloader
PRIVACY VOORWAARDEN

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in onze beschermde database en worden niet aan derden verstrekt. Je stemt hiermee in dat wij jou van onze aanbiedingen op de hoogte houden. In al onze correspondentie zit een afmeldmogelijkheid